NEN 1010 Keuring elektrische installaties nodig?

NEN 1010 Keuring bij TK Engineering 

Als eigenaar van een installatie wil je er zeker van zijn dat jouw elektrotechnische installatie op een verantwoorde en veilige wijze is gerealiseerd. Dit bereik je met een NEN 1010 keuring. TK Engineering verzorgt de keuring van jouw elektrotechnische installatie. Wij voeren een grondige inspectie uit en na afloop ontvang je van ons een uitgebreid keuringsrapport.

Wat houdt een NEN 1010 keuring in?

Bij de plaatsing van een nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie is een opleverinspectie volgens de NEN 1010 norm verplicht. Deze keuring is wettelijk voorgeschreven om bij de oplevering van nieuwe installaties of ingrijpende wijzigingen te voldoen aan de NEN 1010. Hoewel NEN 10 10 op zichzelf geen wet is, is het een norm die door het bouwbesluit is aangewezen voor toepassing op laagspanningsinstallaties. Het zijn minimale veiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie moeten voldoen.

NEN normen voor elektra, zijn Nederlandse richtlijnen voor:

 • Het aanleggen van een veilige laagspanningsinstallatie;
 • Uitvoeren van reguliere controles bij laagspanningsinstallaties;
 • Inspectie bij oplevering van projecten.

Waarom een NEN 1010 keuring laten uitvoeren?

Je wil voldoen aan wet- en regelgeving, en bovendien wil je dat de veiligheid van elektrotechnische laagspanningsinstallaties gewaarborgd is. Wanneer je een nieuwe installatie of installatiedeel in gebruik neemt, is een NEN 1010 keuring sterk aan te bevelen. Hoewel de overheid geen strikt beleid voert op deze inspecties, wordt er in geval van een incident wel gekeken of er (periodieke) inspecties hebben plaatsgevonden. Voorkomen met een (periodieke) keuring is dus beter dan genezen!

Het uitvoeren van een NEN 1010 keuring door een onafhankelijk en erkend inspectiebedrijf heeft verschillende voordelen, zowel voor jou als installateur en/of als eigenaar van de installatie:

 • NEN 1010 is de algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de nieuwe elektrische installatie, uitbreiding of verandering van de bestaande installatie voldoet aan de wettelijke eisen;
 • Voorkom mogelijke schade doordat bijvoorbeeld installatiefouten al tijdens de voltooiing van de installatie worden geconstateerd.

Veelgestelde vragen over NEN 1010 keuringen

Is een NEN 1010 keuring verplicht?

Ja, een NEN 1010 keuring is verplicht. Het waarborgen van de veiligheid van elektrische installaties in zowel woon- als werkomgevingen is van essentieel belang. Het Bouwbesluit, dat voorschriften bevat met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, verplicht dat nieuwe elektrische installaties voldoen aan de eisen van de NEN 1010 norm. Met een NEN 1010 keuring, inclusief het bijbehorende rapport, kunt u aantonen dat de installatie bij oplevering voldoet aan de wettelijke eisen. Hoewel NEN 1010 een norm is en geen wet, biedt het bouwbesluit een wettelijke basis voor de initiële keuring van elektrische installaties.

Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140? 

TK Engineering is gespecialiseerd in elektrotechniek en voert zowel NEN 1010 keuringen als NEN 3140 keuringen uit. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze twee normen? De NEN 1010 norm is van toepassing op nieuwe installaties, terwijl de NEN 3140 wordt gebruikt voor bestaande installaties. Een elektrische installatie mag worden gekeurd aan de hand van de norm die van kracht was tijdens de aanleg ervan. Bij het ontwerpen en aanleggen van een elektrische installatie is de norm NEN 1010 relevant. De NEN 3140 bevat voorschriften voor het veilig gebruik van een elektrotechnische installatie, de periodieke inspectie van elektrische apparaten en de keuring van bestaande installaties. 

Voor wie is een NEN 1010 keuring relevant?

De NEN 1010 norm is van toepassing op elektrische installaties in diverse omgevingen, waaronder woningen, kantoren, andere gebouwen, terreinen, oplaadpunten, enzovoort. Zoals eerder vermeld, concentreert de NEN 1010 zich op de inspectie van nieuwe installaties. Met een NEN 1010 keuring kan je als aannemer of installatie-eigenaar aantonen dat de geplaatste installatie inderdaad voldoet aan alle vereisten.

Waaruit bestaat de NEN 1010 inspectie?

TK Engineering voert een grondige NEN 1010 inspectie uit van de complete elektrische installatie. Maar waar bestaat deze keuring nu eigenlijk uit? We leggen het graag aan je uit:

 1. Beoordeling van de installatietekeningen (indien beschikbaar).
 2. Een grondige visuele inspectie van de installatie.
 3. Uitvoeren van noodzakelijke metingen en tests met gekalibreerde meetapparatuur.
 4. Gedetailleerde rapportage in een uitgebreid keuringsrapport.


Waarom kiezen voor TK Engineering? 

Een NEN 1010 inspectie moet worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel met de deskundigheid om deze keuring uit te voeren. TK Engineering is een onafhankelijk en gecertificeerd bedrijf. Onze focus ligt op het veilige gebruik van de installatie.

Gezamenlijk streven we naar een positieve impact op de kwaliteit van installaties. Onze betrokkenheid, open-minded benadering, transparantie en hoge kwaliteitsstandaarden kenmerken onze werkwijze.

Naast een NEN 1010 keuring biedt TK Engineering ook ondersteuning bij diverse inspecties op het gebied van elektrotechniek:

 • SCIOS Scope 12: De inspectiemethode voor uw PV-installatie of zonnepanelen;
 • NEN 3140 keuring: NEN 3140 bevat voorschriften voor het veilig gebruik van een installatie, de periodieke inspectie van elektrische apparaten en de keuring van bestaande elektrische installaties.

Neem contact met ons op!

Wil je een NEN 1010 keuring laten uitvoeren? Of heb je  vragen over NEN 1010 of andere elektrotechnische inspecties? Neem dan nu contact met ons op.