NEN 3140 Keuring arbeidsmiddelen nodig?


Keuring elektrisch gereedschap volgens NEN 3140

Het periodiek keuren van elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 norm is cruciaal om ervoor te zorgen dat jouw arbeidsmiddelen veilig zijn voor gebruik op de werkvloer. Daarnaast is het keuren van arbeidsmiddelen en elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 een wettelijke verplichting volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit.


Wat houdt een NEN 3140 Keuring Arbeidsmiddelen in?

 De NEN 3140 keuring voor arbeidsmiddelen richt zich op de veiligheid van verschillende arbeidsmiddelen, waaronder hijswerktuigen, gereedschap, machines, en installaties. Het keuren van elektrisch gereedschap is verplicht in twee situaties:

  1. Als de veiligheid van het arbeidsmiddel afhangt van de manier van installeren.
  2. Als het gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering, of verslechtering.


Waarom arbeidsmiddelen keuren volgens NEN 3140? 

Naast de wettelijke verplichting creëert het keuren van arbeidsmiddelen een veilige werkomgeving en minimaliseert het de kans op incidenten. Bovendien ben je, door regelmatig keuringen uit te voeren, beter gedekt bij je verzekering in geval van een incident.


Uitvoering van de NEN 3140 Keuring van Arbeidsmiddelen 

Een NEN 3140 keuring van arbeidsmiddelen omvat de volgende stappen:

  1. Visuele inspectie: Beoordeling van de staat van het gereedschap.
  2. Meting en beproeving: Controleren van de elektrische eigenschappen.
  3. Rapportage: Documenteren van de bevindingen.

De frequentie van keuringen hangt af van het type arbeidsmiddel. Over het algemeen wordt aanbevolen om jaarlijks een keuring uit te voeren om de veiligheid te waarborgen.


Waarom kiezen voor TK Engineering? 

Met ruime ervaring hebben de inspecteurs van TK Engineering zowel theoretische kennis als praktijkervaring. De inspectie van arbeidsmiddelen gebeurt systematisch met minimale hinder voor jou. Eventuele afgekeurde producten worden direct gemeld aan de installatieverantwoordelijke.

TK Engineering denkt flexibel mee over het inspectiemoment, reist desgewenst arbeidsmiddelen achterna en voert inspecties uit tijdens periodieke vergaderingen.