NEN 3140 Keuring elektrische installaties nodig?

Het periodiek uitvoeren van een keuring aan je elektrische installatie volgens de NEN 3140 norm is essentieel om de elektrische veiligheid binnen jouw bedrijf te waarborgen. Deze keuring zorgt ervoor dat de installaties in goede staat blijven, waardoor potentiële incidenten zoals brandgevaar en elektrocutie voorkomen kunnen worden. Door de NEN 3140 keuring creëer je niet alleen een veilige werkomgeving voor jezelf maar ook voor anderen.

Wat houdt de keuring elektrische installatie NEN 3140 in? 

De NEN 3140 keuring voor de elektrische installatie is een inspectie waarbij wordt beoordeeld of een bedrijf voldoet aan de NEN 3140 norm. Deze inspectie is periodiek en gericht op bestaande elektrische installaties binnen een bedrijf. De keuring omvat verschillende aspecten om de veiligheid van de installaties te waarborgen.

Waarom een elektrische installatie volgens NEN 3140 laten keuren? 

Een inspectie van je elektrische installatie geeft inzicht in de staat ervan. Hierdoor kunnen mogelijke incidenten voorkomen worden doordat installaties preventief vervangen of gerepareerd worden.

Bovendien biedt een inspectie, in geval van een incident, bewijs aan de verzekeraar dat er regelmatig inspecties zijn uitgevoerd, wat de kans op een vlotte schadeafhandeling vergroot.

Een NEN 3140 inspectie zorgt ervoor dat:

  1. Je voldoet aan de Arbowetgeving.
  2. Je aantoont dat een veilige werkomgeving prioriteit heeft.
  3. Het risico op incidenten en boetes wordt geminimaliseerd.


Uitvoering van de NEN 3140 keuring

Voorafgaand aan de inspectie wordt een inspectieplan opgesteld, afgestemd op de specifieke behoeften van jouw onderneming. Dit plan biedt een duidelijk en objectief advies over de inhoud en uitvoering van de inspectie. De inspectie zelf is gericht op het minimaliseren van de overlast voor jou en je medewerkers. Indien gewenst kan een grote inspectie opgedeeld worden, waardoor de kosten over meerdere jaren verspreid kunnen worden.

De NEN 3140 inspectie omvat onder andere:

  1. Beoordeling van tekeningen en documenten.
  2. Visuele inspectie.
  3. Metingen en beproevingen.
  4. Controle van aardleidingen, aardpennen, impedanties, isolatieweerstand, aardlekschakelaars, en een thermografische scan.

Hoewel een NEN 3140 inspectie Elektrische Installatie niet wettelijk verplicht is, wordt periodiek keuren aanbevolen, bijvoorbeeld elke 3 tot 5 jaar.


Rapportage van de NEN 3140 keuring 

Na elke NEN 3140 inspectie ontvang je een uitgebreid rapport met de bevindingen van de erkende inspecteur. Dit rapport geeft een overzicht van de algehele staat van de elektrische installatie en eventuele herstelpunten.

Desgewenst kan TK Engineering, naast de NEN 3140 keuring, ook een her-inspectie van de installatie verzorgen tegen aantrekkelijke kosten, zodat je een volledig rapport kunt presenteren aan jouw verzekeraar. Hiermee voldoe je tevens aan de eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.


Waarom kiezen voor TK Engineering?

Met ruime ervaring is TK Engineering de ideale partner voor jouw NEN 3140 inspectie elektrische installatie. Wij streven naar maximale veiligheid en betrouwbaarheid door gebruik te maken van hoogwaardige apparatuur en uiterst nauwkeurig te werk te gaan.